Vilkår for bruk av nettsiden


Bruksbetingelser

Innholdet av dette nettstedet er rettet mot norske brukere. Dette nettstedet tilhører PPG Coatings Danmark. ("PPG"), med sete i Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, handelskammernummer 1899 8696. Disse generelle bruksbetingelsene gjelder for all tilgang til og bruk av www.sigmacoatings.no ("Nettsted") og beskriver under hvilke betingelser du kan bruke Nettstedet. Ved å bruke Nettstedet aksepterer du disse betingelsene fullstendig.
 
Vi anbefaler at du også leser våre retningslinjer for informasjonskapsler og erklæring om personvern for å få et komplett bilde av hvordan Nettstedet fungerer.
 
Bruk av Nettstedet
 
Det er ikke tillatt å gjøre urettmessig bruk av Nettstedet ved overlagt introduksjon av virus, malware, script eller annet som rimeligvis kan anses som skadelig. Det er ikke tillatt å utføre noen form for eller en variant av et tjenestenektangrep ("denial of service"). Det er heller ikke tillatt (å forsøke) å få uautorisert tilgang til Nettstedet, serveren som dette er lagret på eller enhver annen server, computer eller database som er koblet til Nettstedet.
 
Det er ikke tillatt å bruke Nettstedet til utilbørlige formål. Det omfatter blant annet (i) bruk av innholdet på dette Nettstedet til kommersielle formål; (ii) reprodusere navn, logoer, handelsmerker eller innhold på dette Nettstedet; (iii) laste ned eller (iv) kopiere innhold på dette stedet for deg selv eller tredjeparter og (v) andre handlinger som på noen utilbørlig måte skader PPG.
 
Hvis disse bruksbetingelsene ikke overholdes kan det føre til inndragelse av dine bruksrettigheter til Nettstedet og tjenester som vi leverer, at vi tar rettslige skritt og/eller andre tiltak som vi rimeligvis anser som nødvendige.
 
Ansvar 
 
Selv om PPG forsøker å gjøre informasjonen tilgjengelig på Nettstedet, og så nøyaktig, fullstendig og oppdatert som mulig, blir tilgjengeligheten, riktigheten og aktualiteten av denne informasjonen ikke garantert og PPG aksepterer derfor ikke - unntatt hvis det er tale om overlegg eller grov uaktsomhet av PPG - ansvar i den forbindelse.

PPG aksepterer heller intet ansvar som skyldes bruk av, tiltro til og/eller handlinger som er utført eller unnlatt som følge av Nettstedet og informasjon som gjengis på det, unntatt hvis det er tale om overlegg eller grov uaktsomhet av PPG. Man kan ikke påberope seg noen rettigheter på grunnlag av Nettstedets innhold.

PPG forbeholder seg retten til, på ethvert ønsket tidspunkt og uten forutgående varsel, å utføre endringer og korrigeringer i Nettstedet. PPG er imidlertid ikke forpliktet til å aktualisere eller rette eventuelle feil (i informasjonen) på Nettstedet.

Informasjonen på Nettstedet impliserer ingen utvidelse eller tilpassing av de gjeldende garantibestemmelser som eventuelt gjelder for deg som følge av et kontraktsbestemt forhold med PPG.
 
Tilgang til Nettstedet
 
PPG garanterer ikke at Nettstedet uavbrutt fungerer feilfritt og aksepterer intet ansvar for at dette Nettstedet eventuelt ikke er tilgjengelig. PPG garanterer heller ikke at dette Nettstedet eller serveren som dette Nettstedet gjøres tilgjengelig på, er uten virus og aksepterer - unntatt hvis det er tale om overlegg eller grov uaktsomhet av PPG - derfor heller intet ansvar i den forbindelse.
 
PPG forbeholder seg uten kunngjøring retten til å avslutte eller endre tjenesten som tilbys på Nettstedet. PPG er ikke ansvarlig hvis Nettstedet på noe tidspunkt eller i løpet av noen periode ikke er tilgjengelig. Det kan forekomme at PPG fra tid til annen begrenser tilgangen til bestemte deler av Nettstedet eller til hele Nettstedet for en del av de besøkende eller for alle besøkende.

Henvisninger og lenker til andre nettsteder
 
Henvisninger og lenker til andre nettsteder er kun til informasjon. PPG er ikke ansvarlig for og aksepterer intet ansvar for koblingene til og innholdet på disse nettstedene. Det faktum at Nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder, betyr ikke at PPG godkjenner, støtter eller går god for (innholdet på) disse nettstedene og/eller produktene eller tjenestene som tilbys eller støttes på disse nettstedene, eller at (innholdet på) disse nettstedene har blitt vurdert av PPG med hensyn til rimelighet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller aktualitet. Dette gjelder også hvis disse nettstedene inneholder logoen eller noen form for henvisning til PPG og/eller Sigma Coatings.
 
Intellektuell eiendom
 
PPG, henholdsvis rettighetshaveren, er eier av all intellektuell eiendomsrett med hensyn til innhold og layout på Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekster, lyder, bilder, fotografier, merker, logoer, data og HTML-koder og/eller noe annet materiale. Det er ikke tillatt å offentliggjøre eller mangfoldiggjøre noen del av dette Nettstedet uten skriftlig tillatelse fra PPG.
 
Endring
 
Disse betingelsene kan til enhver tid endres uten (forutgående) varsel. Det anbefales derfor å lese betingelsene på nytt med jevne mellomrom. De endrede betingelsene trer i kraft så snart de gjengis på denne siden. Hvis du fortsetter å bruke Nettstedet etter endringene, betyr det at du aksepterer de nye betingelsene. Hvis en av disse bruksbetingelsene viser seg å være ugyldig, gjelder fortsatt resten av betingelsene i den grad loven tillater det.


Disse bruksbetingelsene ble sist endret 25. mai 2018.