Erklæring om personvern


Erklæring om personvern
 
Sigma Coatings er et handelsmerke som tilhører PPG Coatings Danmark ("PPG"), med sete i Gladsaxevej 300, 2860 Søborg. PPG er en malingprodusent som utvikler og produserer maling til en rekke forskjellige overflater og anvendelser. PPG legger stor vekt på beskyttelse av personopplysninger til besøkende av Nettstedet ("Brukere"). Denne erklæringen om personvern informerer Brukerne om hvordan PPG beskytter deres personopplysninger.

Nyhetsbrev
 
Med Brukerens tillatelse blir personopplysningene brukt for å sende ham et nyhetsbrev for å informere om produkter og utviklinger hos PPG og Sigma Coatings. Hvis Brukeren ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan han melde seg av med lenken "avmelding" i nyhetsbrevet.

Beskyttelse av personopplysninger

PPG vil håndtere personopplysninger fra Brukere på en omhyggelig måte og treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene mot tap eller mot enhver form for ulovlig behandling.
 
PPG gir ikke personopplysninger om sine Brukere til tredjeparter for kommersielle formål. Personopplysninger gis utelukkende til tredjeparter for å muliggjøre forsendelse av bestillinger. I den utstrekning disse tredjepartene har tilgang til dine opplysninger, treffer PPG de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine kun blir behandlet for de ovennevnte formålene. PPG gir kun dine opplysninger til tilsynsmyndigheter, skattemyndigheter og justismyndigheter hvis det foreligger en lovbestemt forpliktelse til det.
 
Internasjonal videreføring

I enkelte tilfeller kan personopplysningene til våre brukere sendes til land utenfor Den europeiske union. Vi gjør oppmerksom på at det i slike land kan gjelde andre regler for beskyttelse av personopplysninger. I slike tilfeller vil PPG treffe tiltak for å sikre at disse opplysningene beskyttes på en adekvat måte.

Rettighetene til Brukere

Brukere har innsynsrett i sine personopplysninger og kan sende inn en forespørsel når som helst og vederlagsfritt til PPG via info@sigmacoatings.dk for å ta med, forbedre, supplere, skjule eller fjerne disse dataene. Hvis Brukere ikke oppnår en tilfredsstillende løsning med hensyn til utøvelsen av sine rettigheter eller beskyttelse av personopplysninger kan de kontakte det relevante tilsynet.

Oppbevaringstid

PPG oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig i henhold til formålet for innsamling eller den påfølgende behandlingen.

Informasjonskapsler

PPG bruker informasjonskapsler når de tilbyr Nettstedet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din enhet når du besøker Nettstedet. Informasjonskapsler gjør det mulig for PPG å samle informasjon om bruk av deres produkter og for å forbedre og tilpasse dem til Brukerens ønsker. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.
 
Vi anbefaler at Brukere leser retningslinjene for informasjonskapsler og bruksbetingelsene  for å få et komplett bilde av hvordan Nettstedet fungerer.

Endring av denne erklæringen om personvern
 
Endringer i denne erklæringen om personvern kunngjøres på Nettstedet og gjelder fra det øyeblikk de står på denne siden. PPG vil alltid kommunisere materielle endringer på riktig måte.
 
Kontakt

Spørsmål, forespørsler om innsyn eller rettelse og klager kan sendes via info@sigmacoatings.dk.


Disse bruksbetingelsene ble sist endret 25. mai 2018.